asociatia@eduarts.ro
0766 426 770
Obiective specifice Asociatia EduArts
Dezvoltarea socio-economica  
 1. Dezvoltarea si implementarea politicilor si programelor pentru Coeziunea economica si sociala;
 2. Sustinerea dezvoltarii economice la nivel national, regional si local in corelatie cu standardele internationale;
 3. Realizarea de studii si strategii de dezvoltare locale si regionale si/sau de turism;
 4. Realizarea de strategii si programe de dezvoltare sociala;
 5. Realizarea si implementarea de proiecte de investitii, fundamentate prin studii de fezabilitate, studii de piata, proiecte tehnice si audit financiar;
 6. Realizarea si implementarea de sisteme de certificare in domeniul organizational de management si de calitate;
 7. Dezvoltarea resurselor umane;
 8. Dezvoltarea sectoarelor de productie si servicii prin programe si actiuni de sprijinire a IMM-urilor;
 9. Politici de restructurare economica si de intarire a mediului de afaceri;
 10. Sustinerea de politici moderne in agricultura, programe de sprijin si dezvoltarea fermelor agricole, actiuni de formare a tinerilor fermieri;
 11. Consultanta in intocmirea si implementarea de proiecte pentru accesare de credite, fonduri rambursabile si nerambursabile pentru autoritati publice, institutii, agenti economici si persoane fizice;
 12. Crearea de centre de informare si consiliere in materia drepturilor omului, a protectiei consumatorului si protectiei mediului
 13. Combaterea discriminarii
 14. Monitorizarearespectarii tuturor drepturilor recunoscute de legislatia nationala, Comunicar Europeana si Internationala, a persoanelor lipsite de libertate
 15. apararea drepturilor si promovarea intereselor cetatenesti
 16. Prevenirea si combaterea discriminarii de gen
Integrarea egalitatii de gen in politici publice
 1. Egalitatea de gen pe piata muncii
 2. Sanse egale de particiare a femeilor si barbatilor la viata publica
 3. Violenta impotriva femeilor, servicii pentru protectia si asistenta victimolor violentei
 4. Educatie pentru egalitatea de gen
 5. Campanii de constientizare a sociatatii in provinta egalitatii de gen
 6. Servicii pentru sprijinirea copiilor , tinerilor si femeilor aflati in dificultate
    Intarirea democratiei si promovarea intereselor cetatenesti  
 1. Cresterea transparentei actului decizional la nivelul administratiei publice locale si centrale;
 2. Imbunatatirea participarii cetatenilor la procesul de adoptare a deciziilor publice;
 3. Cresterea nivelului de capacitate si expertiza a functionarilor publici si reducerea gradului de politizare a acestora;
 4. Promovarea cetateniei europene;
 5. Sustinerea drepturilor individuale ale cetatenilor;
 6. Participarea cetatenilor la procesul de elaborare a politicilor publice si institutii publice din perspectiva procesului decizional;
 7. Controlul societatii civile asupra institutiilor statului;
 8. Comunicare, informare si constientizare a publicului;
 9. Promovarea de strategii, programe si actiuni pentru drepturile femeii si a familiei;
 10. Promovarea egalitatii de sanse, fara deosebire de gen, rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, opinie, apartenenta politica sau origine sociala;
 11. Actiuni de sprijin si promovare a voluntariatului;
Relatii cu romanii de pretutindeni
 1. Asistenta in dezvoltare
 2. Promovarea international a pacii si a drepturilor omului
 3. Schimburi culturale si relatii
Protectia mediului inconjurator la nivel regional  
 1. Dezvoltare durabila a mediului inconjurator;
 2. Evaluarea impactului asupra mediului si evaluari strategice de mediu;
 3. Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului si utilizarea energiilor verzi;
 4. Actiuni si programe pentru protejarea biodiversitatii naturii si padurilor;
 5. Actiuni de protejare, conservare si valorificare a mediului urban si rural;
 6. Managementul deseurilor;
 7. Mediu si industria, sanatatea, agricultura, transporturi, energie;
 8. Activitati de cercetare stiintifica in domeniul protectiei mediului;
 9. Activitati de monitorizare a protectiei mediului;
 10. Promovarea conceptului si a principiilor ecoturismului la nivel local, regional si national;
 11. Promovarea tehnologiilor inteligente si a resurselor regenerabile;
 12. Incurajarea si sustinerea participarii civice in luarea deciziilor de mediu;
  Politici sociale, de educatie si de sanatate  
 1. Imbunatatirea accesului la educatie si formare profesionala si la sistemul de formare continua;
 2. Furnizarea de programe de formare profesionala.
 3. Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti;
 4. Promovarea competivitatii si adaptabilitatii fortei de munca;
 5. Combaterea somajului structural;
 6. Combaterea activa a excluziunii sociale;
 7. Dezvoltarea de centre de formare si perfectionare continua pentru toate varstele;
 8. Igiena si sanatate publica si a populatiei;
 9. Educatie si sanatate in scopul imbunatatirii vietii sociale;
 10. Initiere, formare si dezvoltare antreprenoriala;
 11. Promovarea economiei si incluziunii sociale la nivelul grupurilor vulnerabile;
 12. Politici si actiuni pentru sprijinirea persoanelor cu handicap de orice fel;
 13. Actiuni de ajutorare a persoanelor defavorizate, a celor cu risc social ridicat, a persoanelor varstnice, inclusiv prin crearea de adaposturi temporare, imbracaminte, hrana, medicamente;
 14. Promovarea de programe privind formarea profesionala si reintegrarea sociala a fostilor detinuti;
 15. Promovarea de programe privind politici sociale pentru romi;
 16. Oferirea de servicii de informare si consiliere pentru cetateni in domenii de larg interes public.
 17. Sprijinirea dezvoltarii unui climat de armonie interetnica si toleranta, in spatiul multietnic si multicultural european;
 18. activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca;
 19. activitati de mediere a muncii pe piata interna;
 20. informare si consiliere profesionala;
 21. consultanta privind initierea/dezvoltarea unei afaceri
    Tineret  
 1. Cresterea participarii tinerilor la viata comunitatii;
 2. Promovarea activitatilor de dezvoltare de programe pentru copii, tineret si studenti;
 3. Instruirea tinerilor spre a putea elabora si gestiona proiecte propii;
 4. Promovarea participarii copiilor si tinerilor la decizia publica;
 5. Educarea tineretului in spiritul unei democratii participative;
 6. Sprijinirea structurilor asociative de tineret;
 7. Dezvoltarea spiritului antreprenorial si managerial;
 8. Promovarea educatiei non formale;
 9. Programe de training si instruire vocationala;
 10. Sporirea sanselor de angajare a tinerilor pe piata muncii;
 11. Promovarea activitatilor cultural artistice, inclusiv organizarea de concerte, petreceri si excursii pentru tineret;
 12. Activitati asociative diverse, activitati recreative, culturale si organizarea de manifestari sportive;
 13. Organizarea de campanii tematice si tabere pentru tineri;
 14. Acordarea de burse individuale;
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *